საზოგადოებრივი საქმიანობით სწავლება

“საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია” (სსიდა) მასწავლებლებს (მათ შორის სტატუსის ამაღლების მსურველ პრაქტიკოს მასწავლებლებს) გთავაზობთ ტრენინგს, რომლის ფარგლებშიც თქვენ შეძლებთ ისწავლოთ: სოციალური და სასწავლო პროექტების დაგეგმვა და განხორციელებას – 0.5 კრედიტი ; სკოლაში სამუშაო ჯგუფების შექმნა და კოლეგებთან სამუშაო შეხვედრების განხორციელება – 0.5 კითხვის გაგრძელება

ტრენინგი მედიაწიგნირებეაში

“საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია” გიწვევთ მედიაწიგნიერების ტრენინგზე. ჩვენი კურსი შედგება 4 სესიისგან, რომელიც გრძელდება 4 კვირის განმავლობაში და მოიცავს როგორც პირისპირ შეხვედრას (1 დღე), ისე დისტანციურ სწავლებას (3 სესია). კურსის განმავლობაში თქვენ შეისწავლით მედიაწიგნიერების საფუძვლებსა და სასწავლო პროცესში მისი ინტეგრაციის გზებს. კურსს კითხვის გაგრძელება