საზოგადოებრივი საქმიანობით სწავლება

“საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია” (სსიდა) მასწავლებლებს (მათ შორის სტატუსის ამაღლების მსურველ პრაქტიკოს მასწავლებლებს) გთავაზობთ ტრენინგს, რომლის ფარგლებშიც თქვენ შეძლებთ ისწავლოთ: სოციალური და სასწავლო პროექტების დაგეგმვა და განხორციელებას – 0.5 კრედიტი ; სკოლაში სამუშაო ჯგუფების შექმნა და კოლეგებთან სამუშაო შეხვედრების განხორციელება – 0.5 კითხვის გაგრძელება