ტრენინგი მედიაწიგნირებეაში

“საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია” გიწვევთ მედიაწიგნიერების ტრენინგზე. ჩვენი კურსი შედგება 4 სესიისგან, რომელიც გრძელდება 4 კვირის განმავლობაში და მოიცავს როგორც პირისპირ შეხვედრას (1 დღე), ისე დისტანციურ სწავლებას (3 სესია). კურსის განმავლობაში თქვენ შეისწავლით მედიაწიგნიერების საფუძვლებსა და სასწავლო პროცესში მისი ინტეგრაციის გზებს. კურსს კითხვის გაგრძელება