• გარე დაკვირვებისთვის გაკვეთილის მომზადება;
  • მედიაწიგნიერება;
  • სამოქმედო კვლევის პრაქტიკული კურსი