საზოგადოებრივი საქმიანობით სწავლება

“საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია” (სსიდა) მასწავლებლებს (მათ შორის სტატუსის ამაღლების მსურველ პრაქტიკოს მასწავლებლებს) გთავაზობთ ტრენინგს, რომლის ფარგლებშიც თქვენ შეძლებთ ისწავლოთ: სოციალური და სასწავლო პროექტების დაგეგმვა და განხორციელებას – 0.5 კრედიტი ; სკოლაში სამუშაო ჯგუფების შექმნა და კოლეგებთან სამუშაო შეხვედრების განხორციელება – 0.5 კითხვის გაგრძელება

ტრენინგი მედიაწიგნირებეაში

“საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია” გიწვევთ მედიაწიგნიერების ტრენინგზე. ჩვენი კურსი შედგება 4 სესიისგან, რომელიც გრძელდება 4 კვირის განმავლობაში და მოიცავს როგორც პირისპირ შეხვედრას (1 დღე), ისე დისტანციურ სწავლებას (3 სესია). კურსის განმავლობაში თქვენ შეისწავლით მედიაწიგნიერების საფუძვლებსა და სასწავლო პროცესში მისი ინტეგრაციის გზებს. კურსს კითხვის გაგრძელება

ტრენინგი სამოქმედო კვლევაში (პრაქტიკული კვლევა)

მასწავლებელთა მოთხოვნიდან გამომდინარე, ვაცხადებთ მიმდინარე წლისთვის ბოლო რეგისტრაციას “სამოქმედო კვლევის პრაქტიკულ კურსზე” (პრაქტიკული კვლევა). მონაწილეებს შესაძლებლობა ექნებათ, გაიარონ ტრენინგი რომელიც შედგება 14 სესიისაგან და მიიღონ კონსულტაცია მაღალკვალიფიციური სპეციალისტებისგან როგორც კვლევის დაგეგმვისა და განხორციელების, ასევე ანგარიშის მომზადების პროცესში. ტრენინგ-პროგრამა მოიცავს როგორც პირისპირ შეხვედრებს, კითხვის გაგრძელება

განათლება განვითარებისთვის

2019 წლის აპრილიდან “სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის” განათლების პროგრამა საქმიანობას აგრძელებს ახალ ორგანიზაციაში – “საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია” (სსიდა). განათლების პროგრამის სახელწოდებაა ,,განათლება განვითარებისთვის“.ჩვენი პროგრამის ფარგლებში შექმნილი რესურსები: 40-ზე მეტი პუბლიკაცია; ტრენინგები; მედიაწიგნიერების პორტალი – www.medialiteracy.ge; თანამშრომლობის პორტალი – www.ganatldi.ge; დისტანციური სწავლების ვებ-პორტალი – www.moodle.ganatldi.ge კითხვის გაგრძელება