ტრენინგი სამოქმედო კვლევაში (პრაქტიკული კვლევა)

მასწავლებელთა მოთხოვნიდან გამომდინარე, ვაცხადებთ მიმდინარე წლისთვის ბოლო რეგისტრაციას “სამოქმედო კვლევის პრაქტიკულ კურსზე” (პრაქტიკული კვლევა). მონაწილეებს შესაძლებლობა ექნებათ, გაიარონ ტრენინგი რომელიც შედგება 14 სესიისაგან და მიიღონ კონსულტაცია მაღალკვალიფიციური სპეციალისტებისგან როგორც კვლევის დაგეგმვისა და განხორციელების, ასევე ანგარიშის მომზადების პროცესში. ტრენინგ-პროგრამა მოიცავს როგორც პირისპირ შეხვედრებს, კითხვის გაგრძელება